PerdLok
วัคซีน

การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด หลังฉีด วัคซีน เพื่อตรวจภูมิของร่างกายจำเป็นแค่ไหน

วัคซีน

เชื้อโควิด เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับเรา จึงต้องมีการฉีด วัคซีน เข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นแอนติบอดีและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านเชื้อไวรัสนี้ ซึ่งในแต่ละคนก็มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อวัคซีน และมีการสร้างภูมิคุ้มกันหลังจากติดเชื้อไวรัสโควิดได้ไม่เหมือนกัน เราจึงต้องมีการตรวจภูมิคุ้มกันโควิดหลังฉีด วัคซีน เพื่อตรวจสอบว่า ระดับภูมิคุ้มกันของเรายังมีประสิทธิภาพในการจัดการหรือป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ดีอยู่หรือไม่

| หลังจากการได้รับ วัคซีน ทำไมถึงจำเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกันโควิด

การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด คือ การตรวจหาระดับภูมิต้านทานภายในร่างกายที่สามารถต่อต้านเชื้อโควิด ที่จะเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งการ ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด เป็นการทดสอบแอนติบอดีของร่างกาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทราบระดับภูมิคุ้มกันของตนเองต่อเชื้อโควิดหลังจากฉีด วัคซีน ครบโดส ผู้ที่เคยติดโควิดมาก่อนและคาดว่าตนเองอาจมีระดับภูมิคุ้มกันมากขึ้น หรือผู้ที่ต้องการทราบว่าตนเองเคยติดโควิดแบบไม่แสดงอาการมาก่อนหรือไม่

อย่างไรก็ตาม การตรวจภูมิคุ้มกันโควิดนั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละแบบก็จะใช้เวลาและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน วันนี้เราจึงอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิธีการเลือกแพ็กเกจตรวจภูมิคุ้มกันโควิดให้เหมาะกับตัวเอง โดยสามารถเลือกได้จากประเภทการตรวจภูมิคุ้มกันโควิด หรือสถานที่ที่ให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันโควิด หลังจากการ ฉีดวัคซีน มาแนะนำให้ทุกคนกัน ตามเวลาและงบประมาณที่เหมาะสมแต่ละบุคคล

วัคซีน

วิธีการเลือกสถานที่ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด แม้ว่าหลายโรงพยาบาลจะเปิดให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันโควิด แต่เนื่องจากการตรวจภูมิคุ้มกันนั้นสามารถตรวจได้หลายวิธี เราจึงต้องเลือกตรวจกับสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันตามวิธีที่ต้องการ ควบคู่ไปกับการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการรอผลเพื่อให้ได้การตรวจที่เหมาะกับเวลาและงบประมาณที่มี เนื่องจากประเภทการตรวจภูมิคุ้มกันโควิดมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ เราจึงต้องทำความรู้จักกับการตรวจแต่ละแบบว่า มีจุดเด่นอย่างไร 

โดยประเภทการ ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด ที่มีให้บริการในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ตรวจหาภูมิคุ้มกันแบบเจาะเลือด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทราบระดับภูมิคุ้มกันของตนเองภายหลังจากการติดเชื้อหรือได้รับ วัคซีน การตรวจหาภูมิคุ้มกันแบบอิไลซ่า เหมาะกับผู้ได้รับวัคซีนครบโดสหรือหายขาดจากการติดเชื้อโควิดมาแล้วเป็นเวลา 1 เดือน การตรวจภูมิคุ้มกันโควิดประเภทเหล่านี้ เพื่อประเมินภูมิคุ้มกันที่มีต่อไวรัสโควิด หลังได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว

วัคซีน

เมื่อทุกคนได้รู้จักกับการตรวจภูมิคุ้มกันโควิดกันไปแล้วว่า มีความสำคัญอย่างไร เหมาะกับใคร มีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร เราไปดูสถานที่ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด หลัง ฉีดวัคซีน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการตรวจภูมิคุ้มกันโควิดนั้นจะแตกต่างกันไป ตามรูปแบบในการให้บริการและประเภทการตรวจภูมิคุ้มกันของแต่ละสถานที่ ไม่เพียงเท่านั้นยังขึ้นอยู่กับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้หรือว่าบุคลากรเพียงพอหรือไม่ ในบทความนี้เราจึงขอมาแนะนำ 2 สถานที่ที่ควรไปตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิดกัน

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

แม้ว่าจะเคยติดเชื้อโควิดหรือได้รับ วัคซีน มาแล้ว เราก็ยังมีโอกาสติดเชื้อโควิดได้ เพราะระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ก็ได้มีบริการตรวจหาภูมิคุ้มกัน Anti-S ซึ่งจะทำให้ทราบถึงปริมาณภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นหลังได้รับเชื้อหรือฉีดวัคซีนว่ามีปริมาณเท่าใด และเพียงพอต่อการป้องกันเชื้อโควิดหรือไม่ เพื่อที่จะสามารถ ฉีดวัคซีน กระตุ้นภูมิได้หากระดับภูมิคุ้มกันลดลง

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด ในราคาที่ย่อมเยาได้มาตรฐาน เพราะที่นี่จะใช้วิธีการตรวจหาแบบ IgG ด้วยการเจาะเลือด เพื่อให้ทราบถึงระดับของภูมิต้านทานในร่างกายต่อเชื้อโควิด สามารถเข้ารับการตรวจหลังฉีดวัคซีนครบแล้วภายใน 2 – 4 สัปดาห์ และรอรับผลการตรวจได้ภายใน 1.30 ชั่วโมง 

| ข้อแนะนำสำหรับการเลือก สถานที่ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด 

วัคซีน

วิธีการเลือกสถานที่ ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด แม้ว่าหลายโรงพยาบาลจะเปิดให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันโควิด แต่เนื่องจากการตรวจภูมิคุ้มกันนั้นสามารถตรวจได้หลายวิธี เราจึงต้องเลือกตรวจกับสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันหลังได้รับ วัคซีน ตามวิธีที่ต้องการ ควบคู่ไปกับการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการรอผลเพื่อให้ได้การตรวจที่เหมาะกับเฟวลาและงบประมาณที่มี เนื่องจากประเภทการตรวจภูมิคุ้มกันโควิดมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ เราจึงต้องทำความรู้จักกับการตรวจโควิดหลังได้รับการ ฉีดวัคซีน แต่ละแบบว่า มีจุดเด่นอย่างไร

 

ภาพจาก:

https://www.bbc.com/thai/features-48676003
https://www.samitivejhospitals.com
https://www.pobpad.com
https://www.bangkokhospital.com

บทความที่เกี่ยวข้อง